บริเวณโรงเรียนวัดโบสถ์

posted on 31 Dec 2009 22:59 by siriluk2553

 

                                          อาคาร ป.3-ป.4

                       ป้ายโรงเรียนวัดโบสถ์

โรงเรียนวัดโบสถ์   ต.วัดโบสถ์  อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก

 

                         อาคาร ป.5-ป.6

              อาคาร ห้องธุรการ , ห้องประชุม  ป.1-ป.2

 

                          อาคาร 2 ชั้น ชั้นม.1-ม.3